VOGES DATA SUPPORT neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. VOGES DATA SUPPORT heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van VOGES DATA SUPPORT bij de verwerking van persoonsgegevens.


Verwerking persoonsgegevens door VOGES DATA SUPPORT

VOGES DATA SUPPORT kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van VOGES DATA SUPPORT bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. VOGES DATA SUPPORT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


Delen met derden

VOGES DATA SUPPORT kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:


Cookies

VOGES DATA SUPPORT maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:


Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. VOGES DATA SUPPORT draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens

VOGES DATA SUPPORT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor VOGES DATA SUPPORT jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt VOGES DATA SUPPORT jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar EMAILADRES. VOGES DATA SUPPORT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

VOGES DATA SUPPORT neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VOGES DATA SUPPORT heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door VOGES DATA SUPPORT of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door VOGES DATA SUPPORT verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met VOGES DATA SUPPORT via marielle@vogesdatasupport.nl.

Vogesdatasupport.nl is een website van VOGES DATA SUPPORT. VOGES DATA SUPPORT is als volgt te bereiken: Adres: Herenweg 168, 1934 PC Egmond aan den Hoef Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 83270639

Telefoon: 06-27 088 448

E-mailadres: marielle@vogesdatasupport.nl


Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOGES DATA SUPPORT, verzoekt VOGES DATA SUPPORT je om zo snel mogelijk contact met VOGES DATA SUPPORT op te nemen via EMAILADRES. VOGES DATA SUPPORT zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen

VOGES DATA SUPPORT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.